Měšťanský dům v Mostě a jeho parcela
• Řešitel:
Doc. PhDr. Jan Klápště, CSc.
• identifikační číslo:
KZ97P02OPP005
• Rok realizace:
1997 - 1999
• Agentura:
MK ČR
• klíčová slova:
urbánní archeologie, záchranné výzkumy, město, archeozoologie, archeobotanika, Most
 
 
 

Projekt definitivního uložení, studijního a expozičního zpřístupnění a publikace jedné z klíčových částí archeologického výzkumu města Mostu. Obsah projektu: a) nálezová zpráva o terénní situaci, b) revize a předání nálezového fondu Okresnímu muzeu v Mostě, c) souhrnná studie představující soustavně prozkoumaný dům a jeho parcelu jako základní buňku městského organismu, d) populární publikace. Projekt se soustřeďuje na rozsáhlý nálezový fond se složitou dokumentací. Není řešitelný bez vnější finanční pomoci. Jedině ta umožní součinnost několika institucí spojených s mosteckým výzkumem, ale příslušejících dnes různým rezortům.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter