Rozvoj unikátních diagnostických a detekčních metod
• Řešitel:
ústavy Akademie věd ČR
• identifikační číslo:
IPP1043020
• Rok realizace:
2000 - 2001
• Agentura:
GA AV ČR
• klíčová slova:
rozvoj - metodologie - detekční metody - diagnostické metody
 
 
 

Získávání nových poznatků je v současné době ve velké většině moderních vědních oborů podmíněno využíváním unikátních diagnostických a detekčních přístrojů a zařízení. To platí nejen pro oblast přírodních věd fyzikálně nebo chemicky orientovaných, ale i pro oblast živé přírody a dokonce i v humanitních a společenských vědách. Cílem projektu je zmenšit zaostávání českých laboratoří za současným světovým standardem, což je nezbytnou podmínkou větší integrace české vědy do mezinárodního úsilí nejen v oblasti základního (badatelského) výzkumu. Současně jde i o nutnou podmínku dosažení žádoucí úspěšnosti v mezinárodních soutěžích o grantovou podporu v programech typu 5.RP Evropské unie.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter