Neolitické sídliště v Bylanech – základní databáze
• Řešitel:
PhDr. Ivan Pavlů, DrSc.
• identifikační číslo:
ICE800020702
• Rok realizace:
2007
• Agentura:
GA AV ČR
• klíčová slova:
neolit - databáze
 
 
 

Tato publikace představuje metodický a datový základ, který byl uplatněn při zpracování a vyhodnocování archelogického materiálu z lokality Bylany u Kutné Hory. Umožní širší využití dostupných dat, která byla zatím využívána jen autory při vyhodnocování tohoto výzkumu. Pro badatele a především pro studenty poskytne rozsáhlou datovou základnu k vlastním experimentům, případně ověřování vlastních hypotéz. Bude dokumentační součástí dostupného nálezového fondu archeologických pramenů, který je pro badatele k dispozici na pracovišti ARÚP v Kutné Hoře.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter