Akropole na hradišti Závist v 6.-4. stol. př. Kr. Publikace monografie
• Řešitel:
PhDr. Petr Drda
• identifikační číslo:
ICE800020701
• Rok realizace:
2007
• Agentura:
GA AV ČR
• klíčová slova:
pozdně halštatské období - laténské období - hradiště - rituály - akropole - architektura - importy
 
 
 

Komplexní vyhodnocení unikátního rituálního prostoru, zkoumaného archeologickými výzkumy v letech 1963-1989 na NKP Závist ve středních Čechách. Složitá vertikální a horizontální stratigrafie v nejexponovanější poloze časně keltského mocenského centra umožnila rekonstruovat hlavní etapy formování specifického, architektonicky koncipovaného okrsku. Analýza souboru dochovaných stavebních reliktů a důležitého nálezového inventáře objasnila jeho charakteristické rysy a naznačila širší kulturní vztahy mj. k mediteránnímu světu. Práce je originálním příspěvkem k poznání četných aspektů období rané keltské společnosti v Čechách, včetně rituální sféry.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter