Bečov IV – sídelní areál středopaleolitického člověka v severozápadních Čechách. Současný pohled
• Řešitel:
PhDr. Ivana Sýkorová, Ph.D.
• identifikační číslo:
ICE800020506
• Rok realizace:
2005
• Agentura:
GA AV ČR
• klíčová slova:
střední paleolit - acheuléen - osídlení
 
 
 

Publikace je věnována komplexnímu zpracování výsledků archeologického výzkumu středopaleolitického naleziště v Bečově IV, o. Most, které představuje naše největší naleziště mladého acheuléenu. Předložená práce zahrnuje podrobnou archeologickou část věnovanou typologickému rozboru kamenné štípané industrie, dále pak morfometrické hodnocení celé kolekce. Obsahuje i podrobnou geologickou a geomorfologickou analýzu naleziště, doplněnou o petrografický rozbor použité kamenné suroviny. Rukopis se doplněn o studii prostorového uspořádání jednotlivých kamenných artefaktů a rekonstrukci sídelního areálu a jednotlivých zón aktivit. Věnuje se využívání krajiny v období počátků středního paleolitu na břehu jednoho z přítoku Paleoohře.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter