Doktorandská škola archeologie II.
• Řešitel:
Univerzita Karlova v Praze
• identifikační číslo:
GD404/08/H026
• Rok realizace:
2008 - 2011
• Agentura:
GA ČR
• klíčová slova:
archeologie - metodologie - historie střední Evropy
 
 
 

Doktorandská škola archeologie (II.) se zaměřuje na zkvalitňování výchovy doktorandů. Východiska projektu tvoří rozbor situace archeologie v ČR (zejména její univerzitní části). Značná výhoda spočívá ve zkušenostech získaných během předchozího projektu DSA, jakož i ve zkušenostech vyplývajících z aktuálních kontaktů s dalšími univerzitními a akademickými archeologickými ústavy v Evropě. Hlavním cílem DSA (II.) se stává faktické naplňování programu centra pokročilých archeologických studií. Projekt DSA (II.) se soustřeďuje na problematiku přelomových etap pravěku a středověku v českých zemích. Rozlišuje obecnou a konkrétní poznávací rovinu. V prvém ohledu se zaměří na vybraná aktuální témata evropské archeologie, k nimž patří povaha archeologického svědectví a diskuse o jeho vypovídacích možnostech, problematika archeologického studia kontinuity a diskontinuity, problematika transformace pravěké a středověké společnosti, možnosti a meze středoevropského srovnávacího studia.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter