Osídlení Čech v období mladého paleolitu až mezolitu
• Řešitel:
Doc.dr. Slavomil Vencl, DrSc.
• identifikační číslo:
GA404/97/1086
• Rok realizace:
1998 - 2000
• Agentura:
GA ČR
• klíčová slova:
-
 
 
 

Projekt směřuje ke shrnutí a syntetickému zhodnocení pozntků o mladoaleolitickém a mezolitickém osídlení v Čechách. Problematika paleolitu má vropský rozměr, a proto se jeví aktuální pokus o začlenění zatím souhrně nevyhodnocených českých pramenů do širšího kontextu. Základní předpoklad tvoří kartotéky, doplňované navrhovatelem od 60. let.

Projekt si kladl za cíl zhodnocení nálezového fondu od počátku mladého paleolitu po konec mezolitu (35000-5000 př. Kr.). Těžiště práce spočívalo v revizi a vyhodnocení nálezů a získání nových přírodovědeckých fakt Bylo třeba zrevidovat i nálezy.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter