Archeologie města Mostu
• Řešitel:
PhDr. Jan Klápště
• identifikační číslo:
GA404/93/1036
• Rok realizace:
1993 - 1995
• Agentura:
GA ČR
• klíčová slova:
Most - archeologie - středověk - královské město
 
 
 

Historické jádro Mostu bylo během 7O. a 8O. let zlikvidováno těžbou uhlí, osud severočeského města se stal jedním z evropskyextrémních příkladů krajinné devastace. Zánik někdejšího královského města vyvolal rozsáhlou archeologickou akci. Výzkum prováděl Archeologický ústav ČSAV v letech l970 až l984. Ve vymezené době se koncentroval na terénní aktivitu, ke zpracovávání bylo možno přistoupit až po r. l984. O celkovou realizaci daného úkolu usiluje projekt, jehož potřebné zajištění ale není dnes v silách ni Akademie věd ČR, ani mosteckého archeologického pracoviště, soustředěného na další záchrannou činnost. Projekt se obrací dvěma hlavními směry: a) monografie určená pro odbornou i širší veřejnost, b) průvodce pramenným fondem, zpřístupňující celý soubomosteckých výsledků k dalšímu studiu českých i zahraničních odborníků.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter