Bazilika Sv. Víta, Václava, Vojtěcha a Panny Marie a klášter kostela pražského
• Řešitel:
Mgr. Jana Maříková-Kubková, Ph.D.
• identifikační číslo:
GA404/09/1661
• Rok realizace:
2009
• Agentura:
GA ČR
• klíčová slova:
románský sloh - architektura - Pražský hrad - liturgie
 
 
 

Zpracováním výzkumů románské fáze baziliky sv. Víta, Václava, Vojtěcha a Panny Marie se zabýval grant GA AV. Byly shromážděny veškeré materiály výzkumů od r. 1874 uložených v APH KPR, archivu ArÚP a dalších archivech a zpracovány románské architektonickéčlánky a fragmenty nástěnných maleb uložené ve sbírkách SPH, ArÚP a NM. Byl proveden revizní výzkum a znovu zaměřeny přístupné fragmenty románského komplexu. Archivní dokumentace byla znovu zpracována a konfrontována se současným stavem. D. Foltýn zpracoval dějiny kapituly. Na základně studia materiálních, historických a liturgických pramenů (D. Eben) vznikla monografie o románské podobě románského církevního areálu, jeho chronologii a funkcích jednotlivých staveb. Jako vedlejší produkt vznikla plánová dokumentace, 3D modelace současného stavu a rekonstukce stavebních fází. Pro přepočítání starších výzkumů do současného stavu byla nově zaměřena katedrála. Předrománská fáze byla zpracována již dříve.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter