Archeologické kontexty na neolitickém sídlišti. Prostorová analýza
• Řešitel:
Doc. PhDr. Ivan Pavlů, DrSc.
• identifikační číslo:
GA404/09/0623
• Rok realizace:
2009 - 2010
• Agentura:
GA ČR
• klíčová slova:
neolit - prostorová analýza - keramika
 
 
 

Předmětem grantového návrhu je autorská úprava včetně doplnění textu, editace a tisk stávajícího rukopisu, který byl výstupem z grantu „Archeogeografie neolitických sídelních areálů. Mikroprostorová analýza artefaktů“; (GAČR 404/03/0361)  zpracovaný v letech 2003-2005.Vzhledem k připomínkám, které byly vzneseny během závěrečné oponentury uvedeného výstupu, a také vzhledem k návrhům a poznámkám kolegů, kteří dosud rukopis četli, je nutno rozšířit popřípadě přeformulovat některé části rukopisu. Také nové práce, které se týkají zpracovávané tématiky, jež vyšly v poslední době, přinášejí nové poznatky z oblasti etnoarcheologie a antropologie artefaktů, na než nutno vzít zřetel. Rozhodli jsme se proto zdůraznit v titulu spíše než odpad archeologické kontexty, jichž se práce týká v kontrastu k systémovým kontextům. Pavlů, I.: Archeologické kontexty na neolitickém sídlišti.  Prostorová analýza artefaktů. 200str. rkp, 100  obr.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter