Raně eneolitická jordanovská skupina (ca 42.-40. stol. před n.l.): sídelní areály, periodizace
• Řešitel:
PhDr. Milan Zápotocký, CSc.
• identifikační číslo:
GA404/08/1176
• Rok realizace:
2008 - 2009
• Agentura:
GA ČR
• klíčová slova:
eneolit - jordanovská skupina - relativní chronologie - sídelní areály
 
 
 

Jordanovská skupina sehrála při formování raného eneolitu v Čechách, stejně jako v dalších oblastech svého rozšíření (Morava, Slezsko, Sasko) klíčovou roli. Ze tři úseků, na které se toto období dělí (skupina Střešovice – jordanovská – pozdně jordanovskéskupiny), je tato kulturní formace nálezově sice nejlépe dokumentovaná, většinou však soubory a jednotlivými nálezy, jejichž výpovědní hodnota co se otázek ekonomické úrovně a společenské organizace týče, je minimální. Úkolem projektu je komplexní zpracování dvou velkoplošných výzkumů sídelních areálů, jednoho ze středočeského (Tuchoměřice), druhého (Úhřetice) z východočeského sídelního regionu. Oba výzkumy poskytly kromě terénních poznatků (stopy zástavby, zásobní objekty, kruhový kultovní areál – tzv. rondel) také zatím nejobsáhlejší materiálové komplexy tohoto stáří z území Čech. Výsledky analýzy budou konfrontovány se současnými názory na toto historicky významné období, do něhož spadá finální stadium okruhu kultur s malovanou keramikou.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter