Keltové a Germáni v 1. stol. př. Kr. v Čechách a ve střední Evropě
• Řešitel:
Doc.PhDr. Vladimír Salač, CSc.
• identifikační číslo:
GA404/07/1632
• Rok realizace:
2007 - 2009
• Agentura:
GA ČR
• klíčová slova:
halštatské období - římské období - kulturní a etnické změny - analýza 87Sr/86Sr
 
 
 

Na poč.  1. stol. př. Kr. ve stř. Evropě kvete keltská civilizace, na jeho konci je zde ustálená germánská kultura starší doby římské. Tato zásadní změna stále není uspokojivě objasněna. Jedním z důvodů je fakt, že dosud byl v Čechách řešen  zánik laténské civilizace odděleně od počátků doby římské. Projekt se proto zaměří na obě kultury a zvláště  na přechod mezi nimi – na laténské tradice a prvky na artefaktech doby římské, laténské předměty v germánských hrobech, osídlení laténských sídlišť v časné době římské. Projekt se pokusí řešit i otázky výměny obyvatelstva. Pomocí sledování izotopů Sr v nejstarších hrobech doby římské se bude zjišťovat, zda zemřelí vyrostli v Čechách, nebo pocházejí z  jiných oblastí stř.  Evropy (Pomohaní, Durynsko). Těžiště řešení bude spočívat v hodnocení nálezů z významných českých lokalit: Dobřichov-Pičhora, Tišice, Mlékojedy,  Lovosice,  Trmice, Dub-Javornice. Český materiál bude zařazen do středoevropského rámce.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter