Sakrální architektura velkomoravských Mikulčic
• Řešitel:
PhDr. Lumír Poláček, CSc. (ARU AV ČR, Brno, v.v.i.)
• identifikační číslo:
GA404/07/1513
• Rok realizace:
2007 - 2010
• Agentura:
GA ČR
• klíčová slova:
chrámová architektura - Velká Morava - archeologie
 
 
 

Objev dosud stojícího velkomoravského kostela v Kopčanech otevřel novou etapu studia sakrální architektury mocenského centra 9. století v Mikulčicích. Současně ukázal nedostatečný stav kritického pramenného zpracování mikulčických kostelů. Cílem projektuje analýza všech dosud známých církevních staveb v areálu Mikulčic a kaple sv. Margity v Kopčanech (SR). Relikty každé stavby budou detailně analyzovány a pomocí 3D-modelování propojeny se stratigrafií sídliště a přilehlého pohřebiště. Na základě archeologické a stavebně-historické analýzy a pomocí srovnávacího studia evropské předrománské architektury budou připraveny digitální modely kostelů. Projekt má vytvořit kritickou bázi pro nové umělecko-historické a historické hodnocení mikulčické a velkomoravské sakrální architektury. Na projekt budou volně navazovat další projekty zaměřené na studium stavebních technologií a na umělecko-historické zpracování evropské předrománské architektury.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter