Říčansko jako železářský region
• Řešitel:
PhDr. Natálie Venclová, DrSc.
• identifikační číslo:
GA404/06/1284
• Rok realizace:
2006 - 2007
• Agentura:
GA ČR
• klíčová slova:
střední Čechy - doba železná - produkce železa - osídlení
 
 
 

Náplní projektu je příprava rukopisu, který vznikl v průběhu projektu GAČR „Železo a sídla: region Říčanska“, 2002-2004, k publikaci. Navrhovaná publikace zveřejní archeologické prameny z pracovního území, v úplnosti zejména dosud nepublikované výzkumy análezy z laténského a římského období, a porovná výsledky získané jednotlivými použitými metodami archeologickými (povrchovými sběry i podpovrchovým výzkumem) a přírodovědnými při studiu sídelních a výrobních aktivit a areálů. Prezentuje pracovní území jako pravěký hutnický region. Dvouletý projekt zamýšlí v prvním roce provést kompletaci databází a dokumentace a doplnit a formálně upravit textové části, a ve druhém roce zajistit překlad résumé, editovat a odevzdat rukopis do tisku.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter