Nejstarší dějiny Čech – publikace
• Řešitel:
Doc.PhDr. Luboš Jiráň, CSc.
• identifikační číslo:
GA404/06/1262
• Rok realizace:
2006 - 2007
• Agentura:
GA ČR
• klíčová slova:
prehistorie - Čechy - kompendium - stav výzkumu - monografie
 
 
 

Cílem projektu je adjustace šestisvazkové publikace o pravěkém vývoji na území Čech. Takové moderní kompendium v Čechách zcela chybí. Poslední podobná monografie vyšla v roce 1978, vycházela z úrovně poznání a paradigmat 60. let minulého století a je jižkoncepčně, obsahově i strukturálně zastaralá. Navrhovaná nová publikace by měla přímo navázat na projekt, jehož prostřednictvím byly v letech 2002-2004 soustředěny v rámci jednotné koncepce a struktury odborné texty 42 předních českých specialistů, a býtjeho přirozeným vyústěním. Monografie by měla být badatelům, vysokoškolským studentům a doktorandům, kteří již podobnou publikaci delší dobu citelně postrádají, k dispozici v roce 2007.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter