Březno, germánské sídliště 6. stol. AD (část I). Soudobá sídliště v Čechách (část II)
• Řešitel:
PhDr. Ivana Pleinerová, CSc.
• identifikační číslo:
GA404/06/1138
• Rok realizace:
2006 - 2007
• Agentura:
GA ČR
• klíčová slova:
sídelní struktura - datace - objekty
 
 
 

Vytčený cíl dvouletého grantu – publikace, sestávající ze dvou částí. První, základní část bude věnována germánskému sídlišti v Březně, jehož zpracování bylo obhájeným výstupem z grantu GAČR reg.č. 404/01/0852. Jde o jediné plně prozkoumané sídliště z mladší doby stěhování národů ve střední Evropě. Řešena je velikost a uspořádání sídliště, analyzovány jsou stavební aktivity, kromě obvyklých i takové, které jinak z Čech neznáme, a to větší kůlové stavby. Pozornost bude věnována i movitým památkám, především keramice, v níž můžeme hledat oporu pro datování. Kromě hrubého zboží se vyskytly zdobené exempláře a nádoby točené na kruhu. Druhá část práce, která dává představu o germánských sídlištích 6.stol. v Čechách je tématem současného dvouletého grantu GAČR reg.č. 404/04/1174. Většina údajů o sídlištích je značně fragmentární, takže z nich lze vytěžit především poznatky o počtu a zvolených polohách sídlišť.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter