Železo v archeologii. Staří evropští kováři
• Řešitel:
prof. PhDr. Radomír Pleiner, DrSc.
• identifikační číslo:
GA404/05/2063
• Rok realizace:
2005 - 2006
• Agentura:
GA ČR
• klíčová slova:
metalografie - prehistorie - kovářství
 
 
 

Vydání monografie Iron in Archaeology: Early European Blacksmiths navazuje přímo na grant GAČR 404/02/0751, který v létech 2002-2004 její vytvoření. Výstupem na konci r. 2004 má být předsazba textové části. Obsáhlá bibliografie, glosáře, typografická úprava, konečná sazba a rejstříky by připadaly na rok 2005 již v rámci požadovaného grantu, v r. 2006 korektury a tisk. Práce je systézou poznatků o vývoji starého evropského kovářství, jež přihlížejí mj. k metalografickému výzkumu. Pojetí je interdisciplinární, spadá do oboru historie, archeologie a nauky o kovech. Rozsah po vytištění se odhaduje na 400 stran a 25-30 fototabulek.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter