Srovnávací studie vlastností historických malt a omítek
• Řešitel:
PhDr. Jan Frolík, CSc.
• identifikační číslo:
GA103/07/1467
• Rok realizace:
2007 - 2009
• Agentura:
GA ČR
• klíčová slova:
materiálové vlastnosti malt a omítek - konzervace a oprava historických staveb
 
 
 

Projekt je zaměřen na popsání vazeb mezi složením, vlastnostmi a funkcí historických malt a omítek. Tyto vazby mají základní význam pro lepší porozumění historických materiálů, jejich vlastností a způsobu stárnutí. Analýzy a zajištění materiálových zkoušek bude realizováno v laboratořích Ústavu teoretické a aplikované mechanicky AV ČR popř. ve spolupráci s dalšími pracovišti. V projektu budou využity zkušenosti a znalosti pracoviště ze stanovování materiálových charakteristik u nestandardních vzorků a s modifikací zkušebních postupů. Prostředkem pro srovnání bude upořádání získaných dat do databáze, která bude základem pro kvalitnější mezioborový výzkum a znalost historických materiálů. Veškerá data by měla být zasazena do kontextu s ohledem na materiálovou a stavební složku (funkce, využití a materiálová degradace), architektonickou složku (složení, barevnost, degradace a stárnutí) a historickou/archeologickou složku (datace, stratigrafie) ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter