Braškov – nové naleziště starého acheuléenu ve středních Čechách
• Řešitel:
PhDr. Ivana Fridrichová-Sýkorová, Ph.D.
• identifikační číslo:
DB06P01OPP006
• Rok realizace:
2006-2008
• Agentura:
MK ČR
• klíčová slova:
střední Čechy - starý acheuléen - štípaná industrie
 
 
 

Projekt je zaměřen na celkový popis a hodnocení velké kolekce kamenné štípané industrie, která byla získána během předstihového archeologického výzkumu v r. 1999 při stavbě dálnice z Prahy do Karlových Varů, v Braškově, o. Kladno. Tuto kamennou štípanou industrii (celkem se jedná o cca 6 000 ks) je možné zařadit ke starému acheuléenu. Projekt zahrnuje archeologickou část, která bude věnovaná detailnímu zpracování kolekce kamenných artefaktů. Geologická část bude věnována petrografickému určení používané suroviny a vyhodnocení geologických a geomorfologických poměrů tohoto naleziště. Výstupem tohoto projektu bude kompletně vyhotovená databáze kamenných artefaktů a rukopis monografie věnovaná tomuto nalezišti.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter