Pokračování záchranného archeologického výzkumu v Mikulovicích na Pardubicku

Pardubice/Praha: Archeologové Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i. ve spolupráci s Východočeským muzeem v Pardubicích pokračují v záchranném výzkumu předcházejícím výstavbu rodinných domků v obci Mikulovice (okr. Pardubice). Mikulovice jsou známy jako polykulturní lokalita již od 19. století, ale až díky předstihovému záchrannému výzkumu se ukázalo, že se jedná o velmi významnou památku pravěku Čech.
Již druhým rokem pokračuje záchranný archeologický výzkum v kolonii nově budovaných rodinných domků v lokalitě „V loučkách“ v Mikulovicích (okr. Pardubice).  Oproti loňské kampani byly významně rozšířeny byly poznatky o sídlišti ze závěrečné fáze kultury slezskoplatěnické (6.-5. stol. př. n. l.). Nově byla prokopána chata s bohatým inventářem bronzových a kostěných předmětů. Vyniká mezi nimi kostěné obložení luku nebo sedla skytského původu, tj. až z Černomoří. Jedná se o první podobný nález na našem území.

Dále bylo zkoumáno pohřebiště kultury únětické ze starší doby bronzové (cca 2000 př. n. l.), bylo objeveno celkem 56 hrobů s 59 pohřbenými osobami převážně ve skrčené poloze, vybavených bronzovými šperky (náramky, náušnice) a zbraněmi (sekera, dýky). Mimořádné je bohatství nálezů z jantaru včetně náhrdelníku s více 400 korálky.  Jedna z pohřbených žen byla vybavena dvěma zlatými náušnicemi. Výzkum pohřebiště, nejbohatšího této kultury ve východních Čechách, dále pokračuje.
Nálezy z roku 2009 potvrzují, že se jedná o naleziště, které svým významem přesahuje regionální rámec. Z tohoto důvodu Archeologický ústav nepolevuje v úsilí zařadit alespoň část lokality na seznam zapsaných památek. Lokalita byla již prohlášena Ministerstvem kultury ČR za kulturní památku, na počátku února 2009 byla památková ochrana ministerstvem zrušena.

V neposlední řadě je důležitá skutečnost, že náklady na archeologický výzkum v tomto případě nehradí stavebníci. Nese je archeologická organizace provádějící výzkumné práce. Uvažovaná restrikce rozpočtu Akademie Věd ČR by znamenala, že by propříště musel  pražský Archeologický ústav na podobné výzkumy, rozšiřující poznatky o pravěku našeho území, rezignovat.

*

*

Obr. 1: Pohled na pohřebiště únětické kultury shora (foto: ARUP).

Obr. 2: Zlaté záušnice kultury únětické (foto: ARUP).

Obr. 3: Pohřeb kultury únětické se dvěma nádobami, bronzovými šperky a jantarovým náhrdelníkem (foto: ARUP).

Obr. 4: Detail pohřbu se dvěma nádobami, bronzovými jehlicemi a náhrdelníkem (foto: ARUP).

Obr. 5: Kostěné obložení luku nebo sedla původem z Černomoří (foto: ARUP).

 

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter