Rozmary počasí překazily archeologům plány u obce Ponědrážka na Třeboňsku

Praha/Třeboň: Chystalo se pokračování výzkumu, jaký nemá v dějinách české archeologie obdoby. Právě v těchto dnech mělo dojít k zahájení a čekala se účast řady předních odborníků od nás i ze zahraničí. Deštivé počasí však letošní plány nadobro překazilo a posunulo tak celou akci nejméně o další rok. Inkriminované místo leží v beztak podmáčeném terénu u obce Ponědrážka na Třeboňsku. 

Čím je tato, na první pohled docela nenápadná lokalita tolik unikátní? Zkoumat se mělo okolí dnes již zaniklého jezera, na jehož březích se usadili lidé již na počátku střední doby kamenné. Odborníci z z Katedry archeologie Západočeské univerzity v Plzni, Archeologického ústavu v Praze, z Jihočeského muzea v Českých Budějovicích a z Scheffieldské univerzity archeologickou lokalitu již sedm let bedlivě sledují a na letošní kampaň se pečlivě připravovali. Fakt, že se naleziště nachází v bažinatém prostředí, s jeho odborným významem bezprostředně souvisí. V bažině zůstaly dokonale zakonzervovány organické artefakty i materiály přírodního původu. Taková situace poskytuje téměř nevyčerpatelné možnosti pro kombinaci archeologického výzkumu se studiem vývoje přírodního prostředí. Lze tady lépe než jinde zkoumat vlivy klimatických změn na vývoj lidské společnosti, dopad osídlení na kvalitu životního prostředí, nebo třeba jídelníček dávných obyvatel – lovců a sběračů.

Biolog Petr Pokorný z pražského Archeologického ústavu unikátní archeologickou lokalitu u jihočeské Ponědrážky objevil víceméně náhodou, když zkoumal klimatické a environmentální změny zaznamenané ve starých jezerních usazeninách. Přitom vyšlo najevo, že některé zjištěné skutečnosti lze jen obtížně vysvětlit jinak, než přítomností relativně masivního osídlení a to v období mezi 11 a 6 000 lety. Takto formulovaná hypotéza se následně potvrdila prvními archeologickými nálezy. Podařilo se postupně odhalit zbytky obydlí, ohnišť a celou řadu dřevěných artefaktů. Tyto objevy již byly publikovány v odborných vědeckých časopisech. A to je podle všeho teprve začátek. Do budoucna se očekávají další, ještě významnější zjištění. Na ty si ovšem budeme muset kvůli vrtkavému počasí nějakou chvíli ještě počkat.

*

*

Obr. 1: Obtížný výzkum v bažinatém terénu (foto Arú Praha).

Obr. 2: Úlomky ratiště šípu nalezené v pobřežních usazeninách zazemněného jezera. Jsou vysoustruženy z borového dřeva a bylo z nich získáno radiokarbonové datum odpovídající stáří přibližně 9 000 let před n.l. (foto Arú Praha).

Obr.3: Průzkum lokality s použitím vrtného zařízení proběhl v zimě letošního roku v rámci příprav na letní sezónu (foto Arú Praha).

 

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter