Výstava Vlíněves včera a dnes v Národním muzeu v Praze

Praha/Mělník: Archeologický ústav Akademie věd ČR, Praha, v.v.i. provádí od roku 1999 archeologický výzkum ve vlíněveské pískovně (okr. Mělník). Prozkoumáno bylo desítky hektarů sídlišť a pohřebišť od počátků eneolitu (tedy od 3. tisíciletí před n.l.) po dobu stěhování národů (do konce 5. století n.l.). V letošním roce dostala veřejnost příležitost výsledky tohoto dlouhodobého a náročného výzkumu spatřit v Národním muzeu v Praze.

Od 20.6. 2009 byla ve stálé expozici oddělení prehistorie protohistorie v prostorách hlavní budovy Národního muzea instalována výstava o vybraných zajímavých výsledcích archeologického výzkumu v pískovně u Vlíněvsi, okr. Mělník. Výstava veřejnosti zpřístupňuje část spektra nálezů získaných rozsáhlým plošným výzkumem, který probíhal v letech 1999-2008. Návštěvníkovi jsou tématicky představeny pohřební zvyklosti a některé sídlištní nálezy starší doby bronzové, zajímavé detaily laténského šperku nebo unikátní pohřeb bojovníka z pozdní doby římské. Součástí obrazové prezentace je též ukázka proměny krajiny za posledních 50 let na leteckých fotografiích okolí lokality. Na realizaci výzkumu a výstavy se podílely Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK Praha a Národní Muzeum.

 

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter