přednáška Dr. J. Nováčkové 13.2.2020

Archeologický ústav AV ČR, Praha, si Vás dovoluje pozvat na přednášku Dr. Jany Nováčkové (Archeologický ústav AV ČR, Praha): Využití genetických analýz při studiu archeologických kosterních nálezů. Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 13. 2. 2020 od 14:00 v knihovně Archeologického ústavu.

Anotace:
Implementace genetických analýz do studia archeologických kosterních nálezů se v současné době stává běžným přístupem a přináší nové výsledky, které klasickými archeologickými a antropologickými metodami nebylo možné získat .Nezastupitelný význam mají při určení příbuznosti mezi pohřbenými jedinci, nebo při při stanovení genetického pohlaví u dětských, nekompletních a špatně zachovalých koster. Avšak i genetické analýzy mají své limity a nároky. V rámci přednášky bych chtěla představit možnosti genetických analýz při studiu archeologických kosterních nálezů a prezentovat vlastní výsledky analýz kosterních pozůstatků z Nesvětic (středověk)a bývalé osady Obora(dnes Šporkova ulice v Praze, novověk).

Pozvánka: PDF

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter