zemřel Patrick Foster

Archeologický ústav se zármutkem oznamuje, že dne 17. ledna 2020 zemřel jeho spolupracovník, britský archeolog usazený v Čechách, Bc. Patrick Julian Foster (nar. 5. 4. 1942).

Archeologii Patrick Foster vystudoval na univerzitě v Sheffieldu a terénní výzkumy nejprve prováděl v Anglii, Skotsku a Itálii. V Čechách se usadil v roce 1991. Účastnil se terénních prací v česko-britském projektu ARLB, později jako odborný pracovník ARÚ vedl terénní výzkumy v Tišicích, Dolních Beřkovicích, Klech, Rakovicích a na dalších lokalitách. Význam pro českou archeologii měly i jeho dlouholeté výzkumy na Vnějších Hebridách, kam v letech 1991-2007 přivedl několik desítek českých archeologů a studentů a umožnil jim tak seznámit se v praxi s britskou krajinnou archeologií.

Patrick zemřel v Horažďovicích po vážné nemoci, která ho provázela v posledních dvou letech. Čeští archeologové v něm ztrácejí inspirativního kolegu, obětavého pomocníka a přítele.

Rozloučení se koná v sobotu 25. ledna 2020 ve 14 hodin v Čejkovech (Hrádek u Sušice) u kapličky.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter