konference 2020

Konference a kolokvia s archeologickou tématikou v Čechách a na Moravě (případně i jinde) pořádaná v r. 2020

.

Název – zkratka
Organizátor
Téma
Místo konání, poznámka
Datum *)
The Archaeology of Ritual
HU Berlin
Rethinking ritual practices in Sanctuaries and Necropoleis of the ancient Mediterranean world
Humbuldtova univerzita Berlín
program: PDF
7.-8. 2. 2020
Communication and Reflection in Archaeology and Museology
UAM FF MU
budova M Filozofické fakulty MU, Joštova 13 (vstup z Komenského nám. 2), Brno
zde
13. 02. 2020
Archeologické výzkumy v Čechách 2020
ČAS
Praha, Národní muzeum
1. výzva: DOC
31.3-1.4. 2020
LAC2020 – 6th Landscape Archaeology Conference
Post-classical resilient landscapes and urbanscapes: continuities, breakdowns and afterlife in Mediterranean during Late Antiquity and the Early Middle Ages (AD 400 – 1000)
Madrid
Call for papers: PDF
2.-5. 6. 2020
ARGE 2020
Archeologická prac. skupina V Bavorsko / Z a J Čechy / Horní Rakousko
Druhá světová válka v archeologii a památkové péči
památník Flossenbürg (Bavorsko)
pozvánka:DOC
přihláška: DOC
24.-27. 6. 2020
26th EAA Annual Meeting
EAA
Networking!
Budapešť (Maďarsko)
více informací: zde
registrace: zde
26.-30. 8. 2020
Healing Places in the Ancient and Medieval World
1. LF UK – University of Oxford – Universitaet Salzburg
Praha, 1. LF UK, Ústav dějin lékařství a cizích jazyků
více informací: PDF
22.-25. 9. 2020
XVI. mezinárodní konference Doba popelnicových polí a doba halštatská
ÚAPP Brno
Boskovice
pozvánka: PDF
5.-9. 10. 2020
12. workshop ke středověké a novověké keramice
ÚAM FF MU
Panská Lhota u Jihlavy
pozvánka: PDF(CZ)
pozvánka: PDF(EN)
příhláška: PDF(CZ)
7.-9. 10. 2020
Europa Postmediaevalis 2020
ARUP
Post-medieval pottery in the spare time
Praha,
Pozvánka: verze 1, verze 2 (v anglickém jazyce)
Přihláška: DOCX (v anglickém jazyce)
1. cirkulář: PDF (v anglickém jazyce)
Program: PDF
19.-21. 10. 2020
RPAO 2020
ČAS – Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou
Rekonstrukce a prezentace archeologických objektů
„Chata Jedlová“ v Deštném v Orlických horách – Jedlové
Informace: DOC
19.-22. 11. 2020

aktualizováno 10. 3. 2020

*) tučně = kolize termínů – chcete-li se jim vyhnout, dodávejte včas informace do redakce internetových stránek.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter