Vychází Sto let v archeologii, kniha shrnující objevy, nálezy a expedice Archeologického ústavu v Praze

Je tomu právě sto let od doby, kdy díky vlivu výrazné osobnosti naší vědy, antropologa, archeologa a slavisty Lubora Niederla, vznikl Státní archeologický ústav. Tato první československá profesionální instituce zaměřená přednostně na vědecký výzkum v oboru archeologie, ale též na evidenci a ochranu archeologických památek a koordinaci terénní archeologické činnosti v novém státě, prošla od té doby všemi krušnými i šťastnými etapami dějin Československa a České republiky. K jejím dějinám a jejímu odkazu se hlásí i oba Archeologické ústavy AV ČR.

Kniha, která se nyní dostává do rukou čtenářů, chápe uplynulých sto let jako „druhé století“ archeologie v našich zemích. To „první“ bylo spojeno s etablováním archeologie jako oboru a působením významných osobností kolem Národního muzea a pražské university; „druhé století“ přineslo především profesionalizaci vědecké práce a modernizaci výzkumných metod. Záměrem hlavních editorů, Martina Kuny, Marcely Starcové a Jany Maříkové Kubkové z ARÚ Praha, bylo seznámit čtenáře s dějinami instituce prostřednictvím stovky krátkých příběhů vázaných na jednotlivá léta její existence. Tímto způsobem autoři dokládají přínos ústavu nejen pro obor samotný, ale i řešení otázek významných pro celou společnost. Jak ale v předmluvě knihy uvádějí samotní redaktoři: „Výběr stovky příběhů nebyl snadný. Nechť nám laskavý čtenář uvěří, že témat by bylo mnohem více, a vážení kolegové nechť nám odpustí, pokud by jejich výběr byl jiný.“

Nahlédněte tedy s námi do tajemství Vikinga na Pražském hradě, poznejte Planinu zemřelých, seznamte se s téměř filmovým osudem archeologa Ivana Borkovského a s pojetím neolitického „cyklického zemědělství“. Zajímá vás, zda máme Dějiny zapsané v genech, co víme o Našich nejstarších městech a odkud pochází Nejznámější keltská hlava?

Text je doprovázen bohatým výběrem dobových fotografií z archivu ARÚ Praha, nově pořízenými snímky zajímavých nálezů od Jana Gloce či Martina Frouze a nově zpracovanými přehlednými mapami. Publikaci, na které se podílela téměř čtyřicítka autorů, vydává Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. a nakladatelství Academia.

Kontakty na hlavní editory:
PhDr. Martin Kuna, CSc., DSc.; tel.: 604 204 699; e-mail: kuna@arup.cas.cz
Mgr. Marcela Starcová, Ph.D.; tel.: 720 216 908; e-mail: starcova@arup.cas.cz
Mgr. Jana Maříková Kubková, Ph.D.; tel. 728 432 341; e-mail: marikova@arup.cas.cz

Text tiskové zprávy: PDF

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter