Petr Sommer laureátem medaile De scientia et humanitate optime meritis

Dne 6. 12. 2019 obdržel od Akademie věd ČR náš kolega prof. Petr Sommer význačnou medaili De scientia et humanitate optime meritis, a to za přínos v systematickém propojování výpovědi hmotných a písemných pramenů. Čestná medaile je udělována již od r. 1995 a je oceněním vynikajících domácích a zahraničních osobností za zvláště záslužnou činnost v oblasti vědy a humanitních idejí. Gratulujeme!

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter