V. ročník mezinárodní kastellologické konference k poctě prof. Tomáše Durdíka

Ve dnech 1. – 2. 11. 2019 se v prostorách státního hradu Křivoklát konal již V. ročník mezinárodní kastellologické konference. V letošním roce se na setkání v průběhu obou dnů vystřídalo na šest desítek badatelů a zájemců o problematiku středověku a opevněných sídel. Na konferenci zaznělo sedmnáct příspěvků z oblasti české, evropské i mimoevropské kastellologie, archeologie středověku a památkové péče.

Příspěvky, které na konferenci zazněly, budou publikovány v časopisu Castellologica bohemica, vydávaném Katedrou archeologie Západočeské univerzity. Konference byla pořádána v tradiční spolupráci mezi Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v. v. i., Katedrou archeologie a Fakultou filozofickou Západočeské univerzity v Plzni, Národním památkovým ústavem – Správou státního hradu Křivoklát, Náboženskou obcí Církve československé husitské v Křivoklátě, Pražskou diecézí Církve československé husitské a Společností přátel starožitností. Zvláštní poděkování za trvalou podporu celé akce pak náleží správě státního hradu Křivoklát, zejména pak kastelánovi hradu Mgr. Petrovi Slabému.

Text tiskové zprávy: PDF

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter