Dnes stoleté Archeologické ústavy

Právě dnes, 12. 11. 1919, byl založen výnosem Ministerstva školství a národní osvěty Státní archeologický ústav, jehož prvním ředitelem byl prof. Lubor Niederle. Postupem času z něj vznikly dvě samostatné instituce – Archeologické ústavy AV ČR v Praze a v Brně. Shrnutí stoleté existence probírali kolegové v Historii.cs

více informací

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter