Lumina quaeruntur pro Ladislava Varadzina

Mezi šesti vědci, kteří 5. listopadu 2019 převzali od předsedkyně Akademie věd ČR prof. Evy Zažímalové prémii Lumina quaeruntur, je i Ladislav Varadzin z ARÚ Praha. Od ledna 2020 rozjede díky prestižní prémii mezioborový výzkum súdánské neolitické lokality Šakadúd. Jeho mezinárodní vědecký tým se bude specializovat na projekty environmentální archeologie na území severní Afriky.

více informací: zde

Ladislav Varadzin s předsedkyní AV ČR. Foto: Jana Plavec, Divize vnějších vztahů SSČ

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter