Pražský Archeologický ústav a Týden vědy a techniky 2019

Pražský Archeologický ústav se tak jako každý rok i letos účastní největšího vědeckého festivalu v České republice. Srdečně zveme.

Keramické puzzle v Keramické laboratoři Archeologického ústavu AV ČR, Praha:

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter