Výběrové řízení na pracovní pozici archeolog – postdoktorand v rámci projektu „Tvůrci doby bronzové“

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. přijme pracovníka na pracovní pozici: vědecký pracovník – archeolog, a to na dobu šesti let.

Více informací zde.

Podkladem pro výběr vědeckého pracovníka bude strukturovaný životopis a krátký motivační dopis (cca 1 normostrana). Uvedené dokumenty zašlete v písemné či elektronické podobě na kontaktní adresu; uzavírka přihlášek je 11. 11. 2019, 9.00 hodin.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter