Archaeologia historica 51

Vyšel sborník abstraktů ke konferenci Archaeologia historica 51. 100 let české a slovenské archeologie středověku, která se uskutečnila ve dnech 23.-26. 9. 2019 na státním hradě Křivoklát.

Sborník abstraktů a program: PDF

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter