• Autor:
Frolík, Jan
• ISBN:
978-80-7581-006-9
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR
• Rok vydání:
2017
• Počet stránek:
263 s., obr., fot.
• Jazyk publikace:
česky, angl. resumé


Katalog 118 hrobů z období 12./13. až 19. století s podrobným popisem nálezových okolností a hrobového inventáře. Součástí nálezové situace je také zaniklá kostnice ze 14.-16. století. Připojena je terénní dokumentace ukazující složité stratigrafické vztahy na tomto etážovém pohřebišti.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter
260,- Kč