zemřel doc. PhDr. Slavomil Vencl, DrSc.

Archeologický ústav s hlubokým zármutkem oznamuje, že dne 23. června 2019 zemřel jeho dlouholetý pracovník doc. PhDr. Slavomil Vencl, DrSc.

Slavomil Vencl takřka celý svůj odborný život spojil s Archeologickým ústavem v Praze, kde pracoval od r. 1959. Z pozice redaktora Archeologických rozhledů dlouhá léta kultivoval psané slovo v prostředí archeologické obce. Řadu let působil na dvou našich vysokých školách. Ač solitér svým zaměřením, jak to bylo charakteristické i pro další příslušníky jeho generace, spolupracoval se širokým okruhem archeologů profesionálních i neprofesionálních. Zabýval se širokým spektrem témat počínaje paleolitem, archaickým vojenstvím, archeologií nenalézaného či metodologií oboru. V každém případě Slavomil Vencl zanechal nesmazatelnou stopu nejen v české archeologii.

Pohřeb se bude konat v pondělí 1. července 2019 v 11.00 hodin v kostele Sv. Jiljí v Husově ulici na Starém Městě v Praze.

Smuteční oznámení: PDF

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter