přednáška prof. D. Q. Fullera, 20.6.2019

Ředitel Archeologického ústavu AV ČR, Praha, si Vás dovoluje pozvat na přednášku prof. Doriana Q. Fullera (University College London): Comparing Pathways to Domestication, Agriculture and Civilization Across Asia and Africa.

Přednáška se uskuteční v budově AV ČR, místnost 206, Národní 3, Praha 1 dne 20. června 2019 ve 14:00 hod.

Přední světový archeobotanik prof. Dorian Fuller se specializuje na samé počátky a vývoj zemědělství, na vývoj rostlin v procesu domestikace a na interakci starých společností se změnami klimatu. Je jedním z průkopníků provázání archeologie a genetiky se zřetelem na domestikaci rostlin a zvířat a také vývoje archeobotanických laboratorních metod zaměřených na zdokonalení identifikace rostlinných makrozbytků. Jeho terénní výzkumy zahrnují například Indii, Čínu, Súdán, Turecko, irácký Kurdistán, Thajsko, Myanmar, Maroko, Etiopii, Pákistán a Srí Lanku. Je nebo byl hlavním řešitelem prestižních grantových projektů typu ERC nebo NERC.

Anotace přednášky

In this lecture, I reconsider the origins of agriculture based on recent empirical evidence that tells us both how grain crops were domesticated and how slowly this process unfolded, in West Asia, East Asia, and parts of the African Sahel. Archaeobotany is providing a growing evidence base for the ways in which plants became adapted as crops through morphological changes, which were in turn tied to shifts in human practices. The co-evolution was slow, however, and it will be argued that the more revolutionary shift towards agricultural economies was substantially later (a few millennia) than the start of domestication itself. Agricultural economies can be defined as those systems in which wild foraging came to make a much reduced or even marginal caloric contribution to diet, and efforts at food production began to take place at a landscape scale. These different regional trajectories demonstrate differing levels of agricultural diversity, differing entanglements with pastoralism and with cooking technologies. For example, while grinding tools, flour and ovens characterized the cuisine of West Asia, boiled whole grains and ceramic diversification characterized different East Asia and African systems. It will be argued that these differing forms of the Neolithic established regional patterns that were to persist into later urban civilizations evident in aspects of settlement pattern and ritual.

Přednáška se uskuteční v souvislosti s přípravou dlouhodobého projektu obou institucí.

Pozvánka: PDF

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter