Workshop „Využívání nedestruktivních a destruktivních metod při archeologických výzkumech raně středověkých hradišť v Polsku a v Čechách“

Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i. si Vás dovoluje pozvat na česko-polský workshop „Využívání nedestruktivních a destruktivních metod při archeologických výzkumech raně středověkých hradišť v Polsku a v Čechách“, který se uskuteční v úterý 28. května 2019 od 9:00 do 16:00 v knihovně Archeologického ústavu (Letenská ulice).

Dopoledne (9:00-12:00)

9:00 – 9:30
Roman Křivánek
(Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.)
Přehled nedestruktivních geofyzikálních průzkumů raně středověkých hradišť na území Piastowské domény

9:30 – 10:00
Michał Kara
(Instytut Archeologii i Etnologii PAN)
Grody z podokresu wczesnopiastowskiego z obszaru centralnej Wielkopolski w świetle ustaleń archeologii oraz wskazań dendrochronologii i akceleratorowych datowań radiowęglowych. Ujęcie ogólne

10:00 – 10:30
Andrzej Marek Wyrwa
(Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy; Instytut Historii UAM w Poznaniu)
Ośrodek grodowy i monastyczny w Łeknie (VII-XIII w.)

10:30 – 11:00
Teresa Krysztofiak
(Rezerwat Archeologiczny w Gieczu)
Wczesnośredniowieczny ośrodek grodowy w Gieczu w świetle najnowszych badań archeologicznych

11:00 – 11:30
Danuta Banaszak, Janusz Górecki, Arkadiusz Tabaka
(Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy)
Średniowieczny zespół grodowo-osadniczy na Ostrowie Lednickim w badaniach archeologicznych

Odpoledne (13:00-16:00)

13:00 – 13:30
Roman Křivánek
(Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.)
Přehled nedestruktivních geofyzikálních průzkumů raně středověkých hradišť na území Přemyslovské domény i širších Čech

13:30 – 14:00
Naďa Profantová
(Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.)
Tismice. Výrobní a mocenské centrum 8. a 9. století

14:00 – 14:30
Kateřina Tomková a kol.
(Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.)
Levý Hradec – nové výzkumy, analýzy a otázky

14:30 – 15:00
Jan Mařík
(Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.)
Nedestruktivní výzkumu akropole hradiště v Libici nad Cidlinou 2009-2018

15:00 – 15:30
Ivo Štefan; Jan Hasil
(Ústav pro archeologii, FF UK Praha; Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.)
Opomíjená raně přemyslovská hradiště v Praze: systematická prospekce a archeologický výzkum

Program: PDF

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter