Vyhlášení výsledků 10. ročníku o Cenu Jana Rulfa pro nejlepší práci v oboru archeologie

Archeologický ústav vyhlašuje výsledky 10. ročníku o Cenu Jana Rulfa pro nejlepší práci v oboru archeologie

Vyhlášení vítězů

Kategorie nejlepší práce v oboru archeologie
1. Vostrovská, I.: Těšetice – Kyjovice: komunitní areál prvních zemědělců
2. Wilczek, J.: New approaches for the acquisition, systematisation and interpretation of archaeological artefacts
3. Novák, D.: Drobná vrchnostenská sídla a vrchnostenské dvory 13. – 17. století

Kategorie bakalářské a diplomové práce
1. Koudelková, A.: Nemetrické a epigenetické znaky u jedinců ze satelitních pohřebišť Pohanska u Břeclavi v archeologickém kontextu
2. Augustinová, A.: Vývoj osídlení v mikroregionu Zarabag (jižní Uzbekistán) na základě archeologických pramenů
3. Pajdla, P.: Analýza broušené kamenné industrie kultury s lineární keramikou. Morfometrický přístup

Laureátům blahopřejeme k dosaženému úspěchu.

K slavnostnímu předání dojde 14.5. v 11:00 v prostorách knihovny Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i. na adrese Letenská 4, Praha 1 – Malá Strana, 118 01.

za hodnotící komisi
Mgr. Jan Mařík, Ph.D.
ředitel
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v. i.
Letenská 4, CZ-118 01 Praha 1
e-mail: marik@arup.cas.cz

Vyhlášení výsledků: PDF

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter