přednáška dr. Ümit Güdera, 7. 3. 2019

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. a Ústav pro klasickou archeologii FF UK si Vás dovolují pozvat na přednášku dr. Ümit Güdera (Canakkale Onsekiz Mart Universitesi, Turecko): The Archaeo-metallurgical Aspects of Iron History in Anatolia.

Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 7. 3. 2019 od 16:00 v knihovně Archeologického ústavu AV ČR, Praha.

Pozvánka: PDF

Anotace přednášky:
This lecture focuses on the history of iron production from the ore and forming it to a functional tool, briefly the history of iron metallurgy. Archaeometric studies on iron objects and metallurgical waste from several archaeological sites in Anatolia will be presented. Besides that, special interest will be put on the transformation of metallurgical techniques and interaction across different cultures.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter