Jana Maříková-Kubková převzala Čestnou medaili Vojtěcha Náprstka za zásluhy o popularizaci vědy

Medaile byla předána předsedkyní AV ČR prof. Evou Zažímalovou za účasti členů Akademické rady dne 7. 2. 2019 v hlavní budově Akademie věd.

Jana Maříková-Kubková je dlouhodobou popularizátorkou archeologie, a to jak tradičními cestami (výstavy, přednášky, mediální prezentace), tak i s využitím nových technologií (aplikace, virtuální výstavy). Z mnoha iniciativ z posledních let je zřejmě nejdůležitější putovní mezinárodní výstava „Dědictví Karla Velikého: Raný středověk jako kolébka evropské kultury“, jejíž je hlavní kurátorkou. Společně s Mg. Janou Maříkovou Kubkovou, Ph.D., medaili obdrželi RNDr. J. Sádlo, CSc. (Botanický ústav AV ČR) a Ing. D. Sephton (British Council). Všem patří dík za popularizaci různých vědeckých disciplín.

Obr. 1. Laureátka JMK z Archeologického ústavu. Foto ARÚ Praha.

Obr. 2. Zdravice od prof. Petra Sommera. Foto ARÚ Praha.

Obr. 3. Předání medaile prof. Evou Zažímalovou. Foto ARÚ Praha.

Obr. 4. Poděkování JMK. Foto ARÚ Praha.

Obr. 5. Poděkování JMK za přítomnosti předsedkyně AV ČR a místopředsedy pro III. vědní oblast PhDr. Pavla Barana (vlevo). Foto ARÚ Praha.

Obr. 6. Laureáti čestné medaile V. Náprstka za r. 2018 – zleva JMK, J. Sádlo, D. Sephton. Foto ARÚ Praha.

Obr. 7. Šťastná laureátka JMK (vlevo). Foto ARÚ Praha.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter