nová publikace

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. vydal novou knihu Jana Michálka: Mohylová pohřebiště doby halštatské (Ha C-D) a časně laténské (LT A) v jižních Čechách. Jedná se o publikační výsledek dlouholetého úsilí významného českého archeologa J. Michálka, jenž vyčerpávajícím způsobem shromáždil a utřídil dostupné informace k podstatné kategorii archeologického dědictví, charakteristické pro oblast jižních Čech.

více informací

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter