• Autor:
Michálek, Jan
• ISBN:
978-80-7581-000-7
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, ve spolupráci s Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích
• Rok vydání:
2017
• Počet stránek:
1119 str., 1. a 2. sv.: 664 str., vč. 57 str. obr. příloh, 61 str. fototab.; 3. sv.: 445 str. kresebných tab.
• Jazyk publikace:
česky


Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. vydal novou knihu Mohylová pohřebiště doby halštatské (Ha C-D) a časně laténské (LT A) v jižních Čechách. Jedná se o publikační výsledek dlouholetého úsilí významného českého archeologa Jana Michálka, jenž vyčerpávajícím způsobem shromáždil a utřídil dostupné informace k podstatné kategorii archeologického dědictví, charakteristické pro oblast jižních Čech.

Vydání díla podpořila Ediční rada Akademie věd ČR.

Ukázka: PDF

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter
1000,- Kč