Výběrové řízení na dvě pracovní pozice bioinformatiků v rámci projektu „Genomické adaptace a molekulární ekologie potravně produkčních systémů“

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. přijme dva pracovníky na pracovní pozici: vědecký pracovník – bioinformatik, a to na dobu tří let.

Nástup: od 1. 2. 2019

Úvazek: 1x poloviční a 1x čtvrtinový

Doba trvání pracovního úvazku: 1. 2. 2019 – 31. 12. 2021

-       Popis práce: bioinformatické vyhodnocení SNP a sekvenčních dat

Požadavky:

-      Ph.D. či srovnatelný zahraniční titul v oboru biologie, genetika či antropologie.

-      specializace na analýzu rozsáhlých genomických dat.

-      analýza lidských genomových dat a interpretace variability s ohledem na historii a prehistorii

-      programování v R, Python a C++, práce s grafikou, databázemi a simulacemi.

-      schopnost přípravy kvalitních grafických výstupů pro publikace.

-      dobrá znalost anglického jazyka.

Podklady: podkladem pro výběr vědeckého pracovníka bude strukturovaný životopis a krátký motivační dopis (cca 1 normostrana). Uvedené dokumenty zašlete v písemné či elektronické podobě na kontaktní adresu; uzavírka přihlášek je 21. 1. 2019, 9.00 hodin.

Průběh řízení: výběr uchazeče proběhne komisionální formou dne 21. 1. 2019.

Kontakt: doc. Mgr. Petr Květina, Ph.D., Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., Letenská 123/4, CZ-118 01 Praha 1; kvetina@arup.cas.cz; v kopii arupraha@arup.cas.cz

 

Text: PDF

 

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter