rozhodnutí o zrušení poptávkového řízení

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. rozhodl o zrušení poptávkového řízení na pronájem venkovní plakátovací plochy k reklamní inzerci.

.

Text rozhodnutí:

.

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, Praha, v. v. i.
se sídlem Letenská 4, 118 01 Praha 1
IČ: 67985912,
zastoupen: Mgr. Jan Mařík, Ph.D., ředitel
(dále jen „ARUP“ nebo také jen jako „Pronajímatel“)

ROZHODNUTÍ O ZRUŠENÍ POPTÁVKOVÉHO ŘÍZENÍ

S NÁZVEM
PRONÁJEM VENKOVNÍ PLOCHY K REKLAMNÍ INZERCI
(dále také jen jako „zakázka“)

ROZHODNUTÍ O ZRUŠENÍ POPTÁVKOVÉHO ŘÍZENÍ

Vážení,

zadavatel tímto v souladu s čl. 12 výzvy k podání nabídky na pronájem venkovní plochy ruší poptávkové řízení.

V Praze dne 26.11.2018

……………………………………………………………………..
ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, Praha, v. v. i.
Mgr. Jan Mařík, Ph.D., ředitel

.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter