přednáška Ing. P. Boliny, 27.11.2018

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. si Vás dovoluje pozvat na přednášku Ing. Pavla Boliny, CSc. „Výzkum starých cest – významná či okrajová záležitost historického bádání„. Přednáška proběhne v úterý 27. listopadu 2018 v knihovně Archeologického ústavu od 14:30.

Součástí přednášky bude i autorská prezentace knižní novinky „Staré cesty v krajině středních Čech

Anotace:
Dozrála již doba pro sepsání rozsáhlejší, terénním i archivním výzkumem podložené monografie o starých cestách? Jejich reliktům je sice v poslední době věnována v Čechách i na Moravě zvýšená pozornost, ale ne tak, jak by si po letech opomíjení či dokonce odmítání výzkum starých cest zasluhoval. Hlavně však přes četné dílčí studie a současný rozvoj bádání u nás stále postrádáme práce, ve kterých by výzkum starých komunikací byl chápán jako jeden ze základních pramenů poznání minulosti. Přinesli autoři knihy „Staré cesty v krajině středních Čech“ v tomto směru nějaké výsledky? Má smysl se pokoušet o zachycení či alespoň částečné poznání nejstaršího komunikačního základu krajiny a jeho přetrvání, ovlivňování a nahrazování v průběhu středověku až novověku?

Pozvánka: PDF

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter