přednáška prof. E. Pernicky, 22.11.2018

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. ve spolupráci s Ústavem klasické archeologie FF UK Praha si Vás dovoluje pozvat na přednášku Ernsta Pernicky (Curt-Engelhorn-Zentrum für Archäometrie, Mannheim): Science versus archaeology? The case of the Bernstorf fake, která se uskuteční v rámci cyklu Aktuální otázky archeologie. Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 22. 11. 2018 od 16:00 v knihovně Archeologického ústavu v  Letenské 4.

Pozvánka: PDF

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter