Přednáška dr. S. Bully, 24.10.2018

Centrum medievistických studií a Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. si vás dovolují pozvat na přednášku Dr. Sebastiana Bully: Archeologie klášterů 5.-11. století v oblasti středovýchodní Francie (Luxeuil, Annegray, Saint-Claude, Saint-Lupicin, Baume Les Messieurs, Romainmôtier).

Přednáška se koná dne 24. 10. 2018 v 14:00, ve studovně Centra medievistických studií, Jilská 1, Praha 1 a bude přednesena v anglickém jazyce.

pozvánka: PDF

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter