Přednáška dr. Morana Causevic Bully, 23.10.2018

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. Oddělení archeologie středověku si Vás dovoluje pozvat na přednášku: Biskupské a klášterní areály Kvarnerských ostrovů (Chorvatsko) období 5. až 11. století (přednáška se uskuteční v angličtině), kterou přednese Dr. Morana Causevic Bully (Université de Franche Comté / UMR Chrono-Environnement, Besançon) v úterý 23. října 2018, od 14:00 v knihovně Archeologické ústavu AV ČR, Letenská 4.

pozvánka: PDF/a>