IV. ročník kastellologické konference k poctě prof. Tomáše Durdíka – Křivoklát 2018

Archeologický ústav AV ČR, Praha si dovoluje pozvat na IV. ročník kastellologické konference věnované památce prof. Tomáše Durdíka, která se uskuteční v areálu hradu Křivoklát ve dnech 5.-6. 10. 2018.

Součástí konference bude, mimo jiné, prohlídka hradního areálu zaměřená na archeologii a stavební historii. V hradní kapli pak bude sloužena pobožnost za prof. Tomáše Durdíka. Konference je pořádána v úzké spolupráci mezi Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v. v. i., Katedrou archeologie a Fakultou filozofickou Západočeské univerzity v Plzni, Národním památkovým ústavem – Správou státního hradu Křivoklát, Náboženskou obcí Církve československé husitské v Křivoklátě, Pražskou diecézí Církve československé husitské a Společností přátel starožitností. Účastníci konference mají možnost publikovat své příspěvky v recenzovaném časopisu Catellologica bohemica.

pozvánka s programem: PDF

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter