nová publikace

Archeologický ústav AV ČR, Praha, si dovoluje oznámit, že vyšla nová publikace: Kysela – Danielisová – Militký (eds.): Stories that made the Iron Age.

Tato kolektivní monografie vznikla u příležitosti životního jubilea dr. Natálie Venclové – přední badatelky na období doby železné, jak v národním, tak mezinárodním měřítku. Editoři publikace se obrátili na významné evropské odborníky, kteří se zabývají jednotlivými tématy stojícími v centru celoživotního odborného zájmu jubilantky, a čtenářům předkládají výběr relevantních statí, které tak představují nejen široké spektrum zájmů dr. Venclové, ale i svým způsobem nejnovější přehled evropského bádání zabývajícího se dobou železnou.

více informací: ZDE

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter